Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Mechanismus pro vyřizování stížností

Příslušný výtah z interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti:

Nedodržení kodexu chování ze strany subjektů zapsaných v rejstříku nebo jejich zástupců může vést po provedení šetření, v němž se náležitě dbá na zásadu proporcionality a právo na obhajobu, k uplatnění opatření uvedených v příloze 4. Jde například o pozastavení registrace nebo vyškrtnutí z rejstříku a případně odnětí průkazu opravňujícího ke vstupu do Evropského parlamentu vydaného pro dotčenou osobu, či pro její organizaci.

V případě podezření z porušení kodexu chování může kdokoli podat stížnost, odůvodněnou konkrétními skutečnostmi, v souladu s postupem uvedeným v příloze 4.

Postup při prošetřování stížností a jejich vyřizování

Veškeré podrobné informace jsou obsaženy ve zvláštní příloze interinstitucionální dohody věnované postupu při prošetřování a vyřizování stížností (viz dokumenty ke stažení).

Podat stížnost