Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Механизъм за подаване на жалби

Откъс от междуинституционалното споразумение за Регистъра за прозрачност:

Неспазването на кодекса за поведение от регистрираните субекти или от техните представители може да доведе до мерки като временно отстраняване или заличаване от регистъра и, ако е приложимо, до отнемане на пропуските за достъп до Европейския парламент на съответното лице или, ако е приложимо, на неговата фирма след провеждането на разследване, при което се отчитат надлежно съразмерността и правото на защита. Решението за налагане на подобни мерки може да бъде публикувано на уебсайта на Регистъра.

Всеки може да подаде жалба, подкрепена с действителни факти, ако подозира нарушение на кодекса за добро поведение, по процедурата, изложена в приложение 4.

Процедура за разглеждане и обработване на жалби

Процедурата е подробно изложена в приложение 4 към междуинституционалното споразумение за Регистъра за прозрачност (вж. „Документи за изтегляне“)

Подаване на жалба