Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Varför behövs ett öppenhetsregister?

EU-institutionerna har regelbundet kontakter med medborgarorganisationer, icke-statliga organisationer, företag, bransch- och yrkesorganisationer, fackföreningar, tankesmedjor och andra organisationer. Kontakterna är både legitima och nödvändiga, stärker demokratin och gör det lättare för institutionerna att vidta lämpliga åtgärder som både är verklighetsförankrade och efterfrågade.

Allmänheten har rätt att kräva att denna process är öppen, följer gällande lagstiftning och respekterar etiska principer, så att man undviker otillbörliga påtryckningar och orättmätig eller privilegierad tillgång till information eller kontakt till beslutsfattare.

Därför har öppenhetsregistret inrättats.

Registret ger allmänheten central information om vem som försöker påverka EU:s beslutsfattande, vilka intressen som ligger bakom och vilka resurser som investeras i verksamheten.

Alla organisationer och egenföretagare som registrerar sig signalerar också att de tänker följa spelreglerna i och med att de åtar sig att följa registrets uppförandekod och etiska principer. En klagomåls- och påföljdsmekanism ser till att reglerna följs och överträdelser utreds.

Öppenhetsregistret har inrättats och sköts av Europaparlament och kommissionen. Europeiska unionens råd har gett sitt fulla stöd till initiativet. Läs mer under ”Officiella dokument”.