Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Prečo je potrebný register transparentnosti?

Inštitúcie EÚ udržiavajú s občianskymi združeniami, MVO, podnikmi, obchodnými a profesijnými združeniami, odbormi, think tankmi atď. stále a legitímne vzťahy, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska udržiavania kvality demokracie a tvorby politík, ktoré zodpovedajú potrebám a reálnemu stavu.

Občania majú právo očakávať, že tento proces bude transparentný a v súlade s právnymi predpismi a etickými zásadami, t. j. bez vyvíjania neprimeraného nátlaku alebo umožňovania nezákonného či privilegovaného prístupu k informáciám alebo k rozhodovacím orgánom.

Z tohto dôvodu vznikol register transparentnosti.

Občanom poskytuje priamy a jednotný prístup k informáciám o tom, aké subjekty ovplyvňujú rozhodovacie procesy EÚ, koho záujmy zastupujú a aké finančné prostriedky investujú do týchto činností.

Register je založený na spoločnom kódexe správania, ktorý zaväzuje všetky organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa k nemu prihlásia, k plnému dodržiavaniu etických zásad. Postup pre vybavovanie sťažností zaručuje presadzovanie pravidiel a uplatnenie opatrení v prípade porušenia kódexu správania.

Register transparentnosti spoločne založili a prevádzkujú Európsky parlament a Európska komisia. Rada Európskej únie podporuje túto iniciatívu. Viac informácií nájdete v časti „Úradné dokumenty“.