Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard

De ce un registru de transparenţă?

Instituţiile europene trebuie să intre permanent în contact cu asociaţiile cetăţenilor, cu ONG-urile, cu organizaţiile comerciale şi profesionale, cu sindicatele şi grupurile de reflecţie etc., pentru a menţine calitatea actului democratic şi pentru a elabora politici adecvate, care să răspundă nevoilor şi realităţilor sociale.

Cetăţenii se aşteaptă, pe bună dreptate, ca acest proces să fie transparent, să respecte legea şi principiile etice, evitând presiunile excesive şi accesul nelegitim şi privilegiat la informaţii şi la factorii de luare a deciziilor.

Din aceste motive există Registrul de transparenţă.

Acesta le oferă cetăţenilor acces direct şi unic la informaţii privind entităţile implicate în activităţi care îşi propun influenţarea procesului decizional la nivel european, interesele urmărite şi resursele investite în activităţile respective.

Oferă un Cod de conduită la care sunt obligate să adere toate organizaţiile şi persoanele care acceptă „regulile jocului”, respectând principiile etice. A fost instituit şi un mecanism de înaintare a reclamaţiilor şi sancţionare, care garantează aplicarea efectivă a regulilor şi luarea măsurilor necesare în cazul încălcării Codului.

Registrul de transparenţă a fost creat de Parlamentul European şi de Comisia Europeană şi este gestionat de aceste două instituţii. Consiliul Uniunii Europene sprijină această iniţiativă. A se vedea pagina „Documente oficiale”.