Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Jaki jest cel rejestru?

Instytucje europejskie stale współpracują ze stowarzyszeniami obywatelskimi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami branżowymi i zawodowymi, związkami zawodowymi, ośrodkami analitycznymi itp. Jest to nie tylko uzasadnione, ale i konieczne, aby zapewnić odpowiednią jakość demokracji oraz by instytucje te mogły realizować właściwą politykę, odpowiadającą potrzebom i realiom społecznym.

Obywatele mają prawo oczekiwać, że proces ten jest przejrzysty oraz przebiega zgodnie z prawem i należytym poszanowaniem zasad etycznych, bez niewłaściwego nacisku ani nieuzasadnionego lub uprzywilejowanego dostępu do informacji lub decydentów.

Dlatego właśnie utworzono Rejestr służący przejrzystości.

Dzięki niemu obywatele mają bezpośredni i łatwy dostęp do informacji o tym, kto jest zaangażowany w działalność mającą na celu wywieranie wpływu na proces decyzyjny w UE, czyje interesy są wspierane oraz jaka jest skala środków inwestowanych w taką działalność.

W ramach rejestru istnieje jednolity kodeks postępowania, wiążący wszystkie organizacje i samozatrudnione osoby, które zobowiązują się prowadzenia swojej działalności z pełnym poszanowaniem zasad etycznych. Przepisy egzekwowane są w oparciu o mechanizm rozpatrywania skarg i nakładania sankcji, a przypadki domniemanego naruszenia kodeksu są należycie wyjaśniane.

Rejestr służący przejrzystości został utworzony i jest prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Rada Unii Europejskiej popiera tę inicjatywę. Więcej informacji znajduje się na stronie „Dokumenty źródłowe”.