Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Waarom een transparantieregister?

De Europese instellingen staan voortdurend in contact met organisaties van burgers, ngo's, bedrijven, handels- en beroepsorganisaties, vakbonden, denktanks en ga zo maar door. Dat is volkomen legitiem en bovendien onmisbaar voor het democratisch gehalte van de Europese instellingen. Alleen zo kunnen zij adequaat beleid maken dat aan de behoeften en de realiteit beantwoordt.

De burgers hebben er recht op dat dit volledig transparant gebeurt en binnen de grenzen van de wet en ethische principes, waarbij ongepaste druk op en onwettige of bevoorrechte contacten met besluitvormers worden vermeden.

Daarom is het transparantieregister ingevoerd.

Het geeft iedereen rechtstreeks alle informatie over degenen die de EU-besluitvorming proberen te beïnvloeden, welke belangen zij daarbij behartigen en hoeveel middelen daarmee gemoeid zijn.

Ook bevat het een gedragscode die bindend is voor alle organisaties en zelfstandigen die zich inschrijven, zodat zij zich aan de "spelregels" houden, m.a.w. dat zij de nodige ethische beginselen in acht nemen. Verder is er een mechnisme voor klachten en sancties om deze regels te handhaven en vermoede inbreuken op de gedragscode aan te pakken.

Het transparantieregister is opgericht en wordt beheerd door het Europees Parlement en de Europese Commissie. De Raad van de Europese Unie steunt het initiatief. Meer informatie is te vinden in de rubriek "Officiële documenten".