Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Kāpēc vajadzīgs pārredzamības reģistrs?

Eiropas iestāžu sadarbība ar pilsoņu apvienībām, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem, tirdzniecības un profesionālām organizācijām, arodbiedrībām, ideju laboratorijām u.c. ir pastāvīga, likumīga un nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu demokrātiju, iespējas īstenot atbilstīgu politiku un panāktu saskaņu starp vajadzībām un realitāti.

Pilsoņiem ir tiesības uz to, lai šis process būtu pārredzams un notiktu saskaņā ar likumdošanu, kā arī, pienācīgi ievērojot ētikas principus, novēršot nepamatotu spiedienu un nelikumīgu vai priviliģētu piekļuvi informācijai vai lēmējperso.

Tieši tādēļ ir izveidots pārredzamības reģistrs.

Tas nodrošina pilsoņiem tiešu un vienotu piekļuvi informācijai par to, kurš ir iesaistīts darbībās ar mērķi ietekmēt ES lēmumu pieņemšanas procesu, kādas intereses tiek īstenotas un cik daudz resursu ir ieguldīts šajās darbībās.

Reģistrs nodrošina vienotu rīcības kodeksu, kas ir saistošs visām organizācijām un pašnodarbinātajām privātpersonām, kuras vēlas darboties godīgi, pilnībā ievērojot ētikas principus. Sūdzību izskatīšanas un sankciju mehānisms garantē noteikumu piemērošanu un kodeksa iespējamo pārkāpumu risināšanu.

Pārredzamības reģistru ir izveidojis un vada Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija. Eiropas Savienības Padome atbalsta šo iniciatīvu. Atsaucei skatiet sadaļu “Oficiālie dokumenti”.