Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Kam reikalingas skaidrumo registras?

ES institucijų bendravimas su piliečių asociacijomis, NVO, įmonėmis, prekybos ir profesinėmis organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, tyrimų institucijomis ir pan. yra nuolatinis, teisėtas ir reikalingas, siekiant išsaugoti demokratijos kokybę ir vykdyti poreikius ir realią padėtį atitinkančią politiką.

Piliečiai turi teisę tikėtis, kad šis procesas vyktų skaidriai, laikantis teisės aktų nuostatų ir etikos principų, vengiant nederamo spaudimo, neteisėtos ar privilegijuotos prieigos prie informacijos ar sprendimus priimančių asmenų.

Atsižvelgiant į šias priežastis ir buvo sukurtas Skaidrumo registras.

Naudodamiesi registru piliečiai gali betarpiškai vienoje vietoje gauti informacijos apie tai, kas užsiima veikla, kuria siekiama veikti ES sprendimų priėmimo procesą, kokiais interesais tai daroma ir kiek tam skiriama išteklių.

Nustatytas bendras elgesio kodeksas, privalomas visoms organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie sutinka veikti pagal nustatytas taisykles ir griežtai laikytis etikos principų. Taisyklių laikymasis užtikrinamas skundų ir sankcijų procedūromis, pagal kurias nagrinėjami įtariami kodekso pažeidimai.

Skaidrumo registrą sukūrė ir už jo veikimą atsako Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Europos Sąjungos Taryba remia šią iniciatyvą. Daugiau informacijos puslapyje „Oficialūs dokumentai“.