Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma

Milyen célt szolgál az átláthatósági nyilvántartás?

Az európai intézmények polgári egyesületekkel, civil szervezetekkel, üzleti vállalkozásokkal, kereskedelmi és szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, szellemi műhelyekkel stb. folytatott interakciója folyamatos, legitim, ugyanakkor a demokrácia minőségének, az intézmények megfelelő politikák kialakítására való képességének, az igények és a valóság összeegyeztetésének érdekében szükséges is.

A polgárok joggal várhatják el, hogy ez a folyamat átlátható legyen, a jogszabályoknak megfeleljen, emellett az etikai alapelvek tiszteletben tartásával, túlzott nyomásgyakorlás, az információkhoz és a döntéshozókhoz való törvénytelen vagy privilegizált hozzáférés nélkül folytatódjon.

Ezért jött létre az átláthatósági nyilvántartás.

Közvetlen, egyetlen ponton keresztül elérhető információt biztosít a polgárok számára arról, kik folytatnak tevékenységeket azzal a céllal, hogy az Unió döntéshozatali folyamatára hatással legyenek, melyek a követett érdekek, és milyen mértékű az ezekbe a tevékenységekbe befektetett erőforrás.

Egyetlen magatartási kódexet kínál, amely kötelező érvényű az etikai alapelvek teljes mértékű tiszteletben tartását tükröző „tisztességes játékszabályokat” elfogadó összes szervezetre és független személyre. A szabályok betartatását, a kódex megszegésének gyanúját kiváltó esetek kezelését a panaszok és szankciók mechanizmusa biztosítja.

Az átláthatósági nyilvántartást az Európai Parlament és Bizottság hozta létre és működteti. Az Európai Unió Tanácsa támogatja a kezdeményezést. Referenciák a „Hivatalos dokumentumok” című oldalon találhatók.