Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisteri – miksi?

Unionin toimielinten ja kansalaisjärjestöjen, eri toimialojen, ammatillisten ryhmittymien/järjestöjen, ammattiliittojen, ajatushautomoiden jne. välinen vuoropuhelu on vakiintunut, perusteltu ja tarpeellinen väline demokratian laadun kannalta, asianmukaisten politiikkojen laatimisessa sekä tarpeiden ja todellisuuden yhteensovittamisessa.

Kansalaisilla on oikeus odottaa, että tämä toiminta on avointa ja että siinä noudatetaan lakia ja kunnioitetaan eettisiä periaatteita sekä vältetään painostamasta päätöksentekijöitä tai hankkimasta tietoa laittomilla tai etuoikeutetuilla keinoilla.

Avoimuusrekisteri on perustettu juuri tämän vuoksi.

Rekisterin myötä kansalaiset saavat yhdestä paikasta tietoa siitä, ketkä osallistuvat toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa unionin päätöksentekomenettelyyn, mitä etuja valvotaan ja miten paljon resursseja tähän toimintaan on sijoitettu.

Rekisteriä varten on vahvistettu hyvän edunvalvontatavan periaatteet. Ne sitovat kaikkia organisaatioita ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka vahvistavat halunsa toimia sääntöjen mukaisesti eettisiä periaatteita kunnioittaen. Valitus- ja seuraamusmenettelyn avulla varmistetaan hyvän edunvalvontatavan noudattaminen ja tutkitaan epäillyt väärinkäytökset.

Avoimuusrekisteri on Euroopan parlamentin ja Euroopan komission perustama ja ylläpitämä. Euroopan unionin neuvosto tukee tätä aloitetta. Lue lisää Viralliset asiakirjat -sivulta.