Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Miks läbipaistvusregister?

Euroopa institutsioonide suhtlus kodanike ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide, kutseorganisatsioonide, ametiühingute, mõttekodadega jne on püsiv, õigustatud ja vajalik demokraatia kvaliteedi jaoks, kuna võimaldab luua adekvaatseid poliitikavaldkondi, viies kooskõlla vajadused ja võimalused.

Kodanikel on õigus eeldada, et kõnealune toiming on läbipaistev ja toimub seadusega kooskõlas ning võtab nõuetekohaselt arvesse eetikapõhimõtteid, vältides surveavaldust, ebaseaduslikku või eelisjuurdepääsu teabele või otsustajatele.

Seepärast ongi loodud läbipaistvusregister.

Register annab kodanikele otsese ja ühtse juurdepääsu teabele selle kohta, kelle tegevuse eesmärk on ELi otsustamisprotsessi mõjutamine, milliseid huve järgitakse ning mis tasemel ressursse nendesse tegevustesse investeeritakse.

Register esitab ühtse käitumisjuhendi, mis seob kõiki organisatsioone ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes nõustuvad eetikapõhimõtteid täies ulatuses järgima. Kaebuste ja sanktsioonide mehhanism tagab reeglite täitmise ning võimaldab tegeleda käitumisjuhendi oletatavate rikkumistega.

Läbipaistvusregistri on loonud ja seda haldavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. Euroopa Liidu Nõukogu toetab seda algatust. Lisateavet on jaotises „Ametlikud dokumendid”.