Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Hvorfor et åbenhedsregister?

De europæiske institutioners forbindelser med borgerforeninger, ngo'er, virksomheder, handels- og brancheorganisationer, fagforeninger, tænketanke osv. er konstante, legitime og nødvendige for kvaliteten af demokratiet og institutionernes mulighed for at udarbejde passende politikker og tilpasse dem til behovene og virkeligheden.

Borgerne kan med rette forvente, at denne procedure foregår i åbenhed og i henhold til lovgivningen, samt at den overholder etiske principper og ikke benytter sig af unødigt pres og uretmæssig eller privilegeret adgang til oplysninger eller beslutningstagere.

Derfor er der blevet oprettet et åbenhedsregister.

Det giver borgerne direkte adgang til oplysninger om, hvem der er involveret i aktiviteter, som søger at påvirke beslutningsprocessen i EU, hvilke interesser de arbejder for, og hvilke ressourcer der investeres i disse aktiviteter.

Det er omfattet af en adfærdskodeks, der forpligter alle medvirkende organisationer og selvstændige til at "spille efter reglerne" og fuldt ud overholde de etiske principper. En klage- og sanktionsordning sikrer, at reglerne håndhæves, og at der tages fat om formodede brud på kodeksen.

Åbenhedsregistret er blevet oprettet af og føres af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Rådet for Den Europæiske Union støtter initiativet. Se "officielle dokumenter" for nærmere henvisning.