Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Je rejstřík transparentnosti nutný?

Mezi evropskými orgány a občanskými sdruženími, nevládními organizacemi, podniky, obchodními a profesními organizacemi, odborovými svazy, expertními skupinami (think tanky) atd. probíhá neustálá interakce, která je legitimní a nezbytná z hlediska dodržování demokratických principů i schopnosti evropských orgánů vytvářet odpovídající politiky, kterými se uvádějí potřeby do souladu s realitou.

Občané přitom mají právo požadovat, aby tento proces probíhal transparentně a v souladu s právními předpisy i etickými zásadami a aby při něm nedocházelo k nepatřičnému nátlaku ani k neoprávněnému či privilegovanému přístupu k informacím nebo činitelům s rozhodovacími pravomocemi.

Právě z tohoto důvodu byl zřízen rejstřík transparentnosti.

Rejstřík občanům nabízí jednotný přímý přístup k informacím o tom, kdo se zabývá činnostmi směřujícími k ovlivnění rozhodovacího procesu na úrovni EU, které zájmy jsou prosazovány a jaký objem prostředků je do těchto činností investován.

Obsahuje také jednotný kodex chování, zavazující všechny organizace a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou připraveny dodržovat daná pravidla hry a bezvýhradně se řídit etickými zásadami. Mechanismus pro vyřizování stížností a ukládání sankcí zaručuje, že pravidla se budou vynucovat a že se zároveň budou řešit podezření na porušení kodexu.

Rejstřík transparentnosti byl zřízen Evropským parlamentem a Evropskou komisí a tyto orgány jej také provozují. Rada Evropské unie tuto iniciativu podporuje. Další informace najdete na stránce „Úřední dokumenty”.