Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Bakgrundsdokument

Här hittar du de officiella dokument som EU-institutionerna har antagit och som ligger till grund för öppenhetsregistret och dess grundläggande principer.

Det rör sig bland annat om följande:

  • Europaparlamentets och kommissionens avtal om ett öppenhetsregister.
  • Europaparlamentets beslut om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan parlamentet och kommissionen om ett gemensamt öppenhetsregister.