Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Referenčné dokumenty

Na tejto stránke nájdete platné úradné dokumenty o založení registra transparentnosti a jeho základných zásadách.

Patrí sem:

  • text spoločnej dohody Európskeho parlamentu a Európskej komisie o registri transparentnosti;
  • rozhodnutie Európskeho parlamentu o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti.