Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Atsauces dokumenti

Šī sadaļa satur Eiropas Savienības iestāžu oficiāli pieņemtos dokumentus ar oficiālo tekstu, kas nosaka pārredzamības reģistra izveidi un tā pamatprincipus.

Sadaļā ir:

  • Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopējais nolīgums par pārredzamības reģistru;
  • Eiropas Parlamenta lēmumu par iestāžu nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru.