Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Referentni tekstovi

Ova stranica sadrži službene dokumente o uspostavljanju registra transparentnosti i utvrðivanju njegovih temeljnih naèela, koje su formalno donijele europske institucije.

Ovdje možete pronaæi:

  • tekst zajednièkog sporazuma Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti
  • Odluku Europskog parlamenta o sklapanju meðuinstitucijskog sporazuma izmeðu Europskog parlamenta i Komisije o zajednièkom registru transparentnosti