Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Viitetekstid

Käesoleval leheküljel on esitatud Euroopa institutsioonide ametlikult vastu võetud dokumendid, mis on ametlikud tekstid, millega luuakse läbipaistvusregister ja määratakse kindlaks selle aluspõhimõtted.

See hõlmab järgmisi tekste:

  • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni läbipaistvusregistrit käsitleva ühise kokkuleppe tekst;
  • Euroopa Parlamendi otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta.