Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Κείμενα αναφοράς

Η σελίδα αυτή περιέχει έγγραφα που έχουν εγκριθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αποτελούν τα επίσημα κείμενα για την καθιέρωση του Μητρώου Διαφάνειας και καθορίζουν τις βασικές του αρχές.

Συγκεκριμένα, περιέχει:

  • το κείμενο της κοινής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα Μητρώο Διαφάνειας
  • την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας