Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Referencedokumenter

Her finder du de dokumenter, som er blevet formelt vedtaget af de europæiske institutioner, og som udgør de officielle tekster, der opretter åbenhedsregistret og fastsætter dets grundlæggende principper.

Det omfatter:

  • Aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister
  • Europa-Parlamentets afgørelse om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister