Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Pregled registra


V skladu z določilom 30 Medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost se je dve leti po uvedbi registra začel pregled njegovega delovanja. Medinstitucionalna delovna skupina, ki sta jo ustanovila Evropski parlament in Evropska komisija, bo preučila trenutno stanje registra in morebitno potrebo po spremembah Medinstitucionalnega sporazuma. Splošne informacije o pregledu si lahko ogledate tu.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Povzetki sestankov delovne skupine za revizijo registra za preglednostpdf(EN)
  • Glede na potekajočo revizijo so bili v prvem semestru leta 2013 predstavniki evropskih horizontalnih organizacij povabljeni na vrsto srečanj med deležniki in skupnim sekretariatom Evropskega parlamenta in Evropske komsiije ter junijsko srečanje s komisarjem in podpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovičem. Povezani dokument pdf(EN) vsebuje povzetek mnenj, ki so jih na teh srečanjih izrazile organizacije.