Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Preskúmanie


V súlade s bodom 30 medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti sa po dvoch rokoch od uvedenia registra pristúpilo k jeho preskúmaniu. Na tento účel Európsky parlament a Európska komisia vytvorili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu. Jej úlohou je prediskutovať aktuálny stav registra a prípadnú potrebu zmien medziinštitucionálnej dohody. Prečítajte si základné informácie o postupe preskúmania.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Zhrnutia stretnutí pracovnej skupiny o revízii registra transparentnosti pdf(EN)
  • Vzhľadom na súčasné preskúmanie boli zástupcovia európskych horizontálnych organizácií v prvej polovici roku 2013 pozvaní na niekoľko stretnutí so spoločným sekretariátom Komisie a Parlamentu. Navyše sa v júni tohto roku zúčastnili aj stretnutia s podpredsedom Komisie Marošom Šefčovičom. Súvisiaci dokument pdf(EN) je zhrnutím stanovísk týchto organizácií, ktoré boli prezentované na uvedených podujatiach.