Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Evaluatie


Overeenkomstig bepaling 30 van het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie twee jaar na de start van het register met een evaluatie begonnen. De werkgroep buigt zich over de stand van zaken en bekijkt of het interinstitutioneel akkoord moet worden aangepast. Meer informatie over de herziening vindt u hieronder.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep over de herziening  van het transparantieregister pdf(EN)
  • In het kader van de huidige evaluatie zijn vertegenwoordigers van overkoepelende Europese organisaties uitgenodigd voor een reeks bijeenkomsten van belanghebbenden met het gezamenlijk secretariaat van het EP en de Commissie in de eerste helft van 2013 en voor een gedachtewisseling met vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič in juni. Bijgaand document pdf(EN) vat de standpunten samen die deze organisaties toen naar voren hebben gebracht.