Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Novērtēšana


Atbilstīgi starpiestāžu nolīguma par Pārredzamības reģistru 30. pantam divus gadus pēc tā izveides tika sākta tā darbības izvērtēšana. Proti, tika izveidota darba grupa, kurā ir Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pārstāvji. Darba grupa spriedīs par reģistra pašreizējo stāvokli un to, vai būtu vajadzīgi kādi grozījumi starpiestāžu nolīgumā. Sīkākas ziņas par novērtēšanas procedūru iegūstamas šeit.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Pārredzamības reģistra pārskatīšanas darba grupas sanāksmju protokoli pdf(EN)
  • Saistībā ar pašreizējo pārskatīšanu Eiropas mēroga horizontālo organizāciju pārstāvji tika uzaicināti 2013. pirmajā pusē piedalīties ieinteresēto personu sanāksmēs ar kopīgo Eiropas Parlamenta un Komisijas sekretariātu, kā arī piedalīties sanāksmē ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Marošu Šefčoviču (tā notika jūnijā), lai apmainītos viedokļiem. Saitē pieejamajā dokumentā pdf(EN) apkopots minēto organizāciju viedoklis, ko tās pauda sanāksmēs.