Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Peržiūra


Pagal tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro 30 punktą po dvejų metų nuo Skaidrumo registro veiklos pradžios buvo pradėta jo peržiūra. Tam tikslui sudaryta tarpinstitucinė Europos Parlamento ir Europos Komisijos darbo grupė. Ji aptars dabartinę registro padėtį ir tai, ar reikia kaip nors keisti tarpinstitucinį susitarimą. Čia pateikiama bendra informacija apie peržiūros procesą.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Skaidrumo registro persvarstymo darbo grupės posėdžių santraukos pdf(EN)
  • Atsižvelgiant į dabartinę peržiūrą, per 2013 m. pirmąjį pusmetį Europos masto horizontalios organizacijos buvo pakviestos į keletą suinteresuotųjų šalių susitikimų su jungtiniu EP ir Europos Komisijos sekretoriatu, o birželio mėn. taip pat į susitikimą su Komisijos pirmininko pavaduotoju Komisijos nariu Marošu Šefčovičiumi išsakyti savo pozicijas. Šių organizacijų išsakytos nuomonės apibendrintos dokumente pdf(EN), kurį rasite spustelėję nuorodą.