Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Revizija


U skladu s klauzulom 30. Međuinstitucijskog sporazuma o registru transparentnosti, dvije godine nakon uspostavljanja registra pokrenuta je njegova revizija u obliku međuinstitucijske radne skupine uspostavljene između Europskog parlamenta i Europske komisije. Radna skupina raspravljat će o trenutačnom stanju registra i o potrebi za izmjenama međuinstitucijskog sporazuma. Opće informacije o postupku revizije dostupne su ovdje.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Sažeci sastanaka radne skupine za reviziju registra transparentnosti pdf(EN)
  • Predstavnici europskih horizontalnih organizacija bili su u kontekstu tekuće revizije pozvani na niz sastanaka između dionika i zajedničkog tajništva Europskog parlamenta i Komisije održanih tijekom prvih šest mjeseci 2013. te na lipanjski sastanak s povjerenikom i potpredsjednikom Komisije Marošem Šefčovičem kako bi razmijenili stajališta. Povezani dokument pdf(EN) sažetak je mišljenja koja su predstavnici tih organizacija izrazili prilikom spomenutih susreta.