Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Uudelleentarkastelu


Kahden vuoden kuluttua avoimuusrekisterin käyttöönotosta aloitettiin rekisterin uudelleentarkastelu rekisterin perustamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen 30 lausekkeen mukaisesti. Euroopan parlamentin ja Euroopan komission toimielinten välinen työryhmä tarkastelee rekisterin nykyistä toimintaa ja sopimuksen mahdollisia muuttamistarpeita. Seuraavassa on lisätietoa uudelleentarkastelusta.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Avoimuusrekisterin uudistustyöryhmän kokoustiivistelmät pdf(EN)
  • Avoimuusrekisterin yhteinen sihteeristö järjesti vuoden 2013 alkupuoliskolla euroopanlaajuisten horisontaalisten organisaatioiden edustajille sidosryhmien kokouksia. Kesäkuussa järjestettiin myös tapaaminen komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin kanssa. Seuraavassa asiakirjassa pdf(EN) esitetään yhteenveto kyseisten organisaatioiden näissä tilaisuuksissa esittämistä näkemyksistä.