Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Revision


I overensstemmelse med artikel 30 i den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret blev der iværksat en revision af registret to år efter lanceringen, i form af en interinstitutionel arbejdsgruppe, der er oprettet mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Arbejdsgruppen vil drøfte registrets nuværende situation og vurdere, om det er nødvendigt at ændre den interinstitutionelle aftale. Der kan findes yderligere oplysninger om revisionsarbejdet her.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Referater af arbejdsgruppens møder om gennemgang af åbenhedsregisteret pdf(EN)
  • Som led i den aktuelle revisionsproces blev repræsentanter fra tværgående europæiske organisationer inviteret til en række interessentmøder med det fælles sekretariat for Parlamentet og Kommissionen i den første halvdel af 2013. De fik også lejlighed til at mødes med næstformand i Kommissionen Maroš Šefčovič i juni for at udveksle synspunkter. I det linkede dokument pdf(EN) sammenfattes organisationernes synspunkter.