Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Přezkum


V souladu s bodem 30 interinstitucionální dohody týkající se rejstříku transparentnosti byl dva roky po jeho zavedení zahájen přezkum, pro jehož účely Evropský parlament a Evropská komise zřídily interinstitucionální pracovní skupinu. Pracovní skupina se bude věnovat současnému stavu rejstříku a otázce, zda je vhodné provést změny v interinstitucionální smlouvě. Další informace o průběhu přezkumu najdete zde.

  • List of Working Group recommendations for review of the Transparency Registerpdf
  • Zápisy z jednání Pracovní skupiny pro revizi rejstříku transparentnosti pdf(EN)
  • Vzhledem k probíhajícímu přezkumu byli zástupci evropských horizontálních organizací během první poloviny roku 2013 pozváni na několik setkání zúčastněných stran a Společného sekretariátu Komise a Parlamentu a zúčastnili se i setkání s místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem, které se konalo letos v červnu. Uvedený dokument pdf(EN) obsahuje shrnutí stanovisek, která tyto organizace při výše zmíněných příležitostech vyjádřily.