Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Ziņojumi un publikācijas

Šī sadaļa ir izveidota, lai publicētu iestāžu nolīguma par kopēju pārredzamības reģistru 27. pantā paredzētos oficiālos ziņojumus:

“Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ģenerālsekretariāti Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas atbildīgajiem priekšsēdētāju vietniekiem iesniedz gada ziņojumu par reģistra darbību.”

 • 2013. gada ziņojums par Pārredzamības reģistra darbību
  pdfgada ziņojums pdfLetter for Transmission (EN)
 • 2012. gada ziņojums par Pārredzamības reģistra darbību
  pdfgada ziņojums pdfLetter for Transmission (EN)
 • 11/09/2012 ES Padomes informatīva piezīmepdf(157 KB)