Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Aruanded ja publikatsioonid

Käesolev lehekülg on kavandatud läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe artikliga 27 ette nähtud ametlike aruannete avaldamiseks:

„Pärast konsulteerimist sidusrühmadega esitavad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid registri toimimise kohta aastaaruande Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastutavatele asepresidentidele.”