Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Εκθέσεις και δημοσιεύσεις

Στη σελίδα αυτή δημοσιοποιούνται οι επίσημες εκθέσεις που προβλέπει το άρθρο 27 της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας:

"Μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Μητρώου στους αρμοδίους Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής."