Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Rapporter og publikationer

Her kan du finde offentliggørelser af de officielle rapporter som omhandlet i artikel 27 i den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret:

"Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer forelægger de ansvarlige næstformænd for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen en årsrapport om, hvordan registret fungerer, efter høring af de berørte parter."