Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Samråd


I enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret genomförde kommissionen i juli och augusti 2012 ett samråd för att samla in de berörda parternas synpunkter om hur registret fungerar. Här hittar du samrådets resultat, som också ingår i öppenhetsregistrets verksamhetsrapport för 2012.