Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Verejné konzultácie


V júli a auguste 2012 bola v súlade s bodom 27 medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti zorganizovaná verejná konzultácia s cieľom získať podnety zainteresovaných subjektov o všeobecnom fungovaní registra. Výsledky konzultácie, ktoré boli základom pre vypracovanie výročnej správy o fungovaní registra transparentnosti 2012, sú k dispozícii tu.