Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Konsultacje społeczne


Zgodnie z pkt. 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie rejestru służącego przejrzystości oraz w celu zgromadzenia uwag zainteresowanych stron na temat ogólnego funkcjonowania rejestru w lipcu i sierpniu 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Wyniki tych konsultacji, które zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z działania rejestru służącego przejrzystości (2012 r.), można znaleźć tutaj.