Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard

Konsultazzjonijiet pubbliċi


Skont il-klawżola 27 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza u sabiex jitwassal il-kontribut tal-partijiet interessati rigward l-operazzjonijiet tar-reġistru ġenerali, saret konsultazzjoni pubblika f’Lulju u Awwissu 2012. Ir-riżultati ta’ din il-konsultazzjoni, li kienu ġew meqjusa fir-rapport annwali tal-2012 dwar l-operazzjonijiet tar-Reġistru tat-Trasparenza, jinstabu hawn.