Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Sabiedriskās apspriešanas


Atbilstīgi starpiestāžu nolīguma par Pārredzamības reģistru 27. punktam un, lai saņemtu ieinteresēto personu atsauksmes par reģistra darbu, tika sarīkota sabiedriskā apspriešana, kas ilga no 2012. gada jūlija līdz augustam. Šīs apspriešanas rezultātus iekļāva 2012. gada ziņojumā par Pārredzamības reģistra darbu, un tie atrodami te.