Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Viešos konsultacijos


Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro 27 punktą ir siekiant gauti suinteresuotųjų šalių pastabų apie bendrą registro veiklą 2012 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais surengtos viešos konsultacijos. Čia pateikiami šių konsultacijų rezultatai, kurie buvo panaudoti rengiant 2012 m. Skaidrumo registro veiklos metinę ataskaitą.