Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Julkiset kuulemiset


Heinä-elokuussa 2012 järjestettiin julkinen kuuleminen, jossa kerättiin sidosryhmien näkemyksiä avoimuusrekisterin toiminnasta. Kuulemisesta on säädetty rekisterin perustamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen 27 lausekkeessa. Seuraavassa esitellään kuulemisen tuloksia, joita hyödynnettiin myös avoimuusrekisterin toimintaa koskevan vuosikertomuksen 2012 laadinnassa.