Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Avalikud konsultatsioonid


Vastavalt läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe klauslile 27 ning selleks, et saada sidusrühmade arvamusi seoses registri üldise toimimisega, korraldati 2012. aasta juulis ja augustis avalik konsultatsioon. Selle konsultatsiooni tulemused, mida käsitletakse ka 2012. aasta aruandes läbipaistvusregistri toimimise kohta, on kättesaadavad siin.