Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Δημόσιες διαβουλεύσεις


Σύμφωνα με τη ρήτρα 27 της Διοργανικής Συμφωνίας σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας, και για να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων όσον αφορά τη λειτουργία του Μητρώου, διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2012. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην Ετήσια Έκθεση 2012 για τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, είναι διαθέσιμα εδώ.