Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Pressmeddelanden

"Det nya öppenhetsregistret: mer information, mer incitament, hårdare tag mot dem som bryter mot reglerna"
15.04.2014


"Vice-President Maroš Šefčovič: Joint Transparency Register to be stronger and keep its unique scope"
13.12.2013

"Joint Transparency Register to be reinforced and ultimately made mandatory"
16.12.2013

  • PDF document [EN]pdf

"Öppenhetsregistret har vuxit med tio procent och det görs fler kvalitetskontroller än någonsin"
29.11.2013

"Transparency Register – Two years on". Maroš Šefcovic. Vice-President of the Commission.
15.03.2013

Första årsrapporten om öppenhetsregistret visar en bra början och innehåller ytterligare mål för 2013
27.11.2012

EU Transparency Register: over 5,000 interest groups sign up in first year
General Institutions − 25-06-2012

 

Öppenhetsregistret firar 1 år med över 5 150 registreringar, rådets medverkan och offentligt samråd
22.06.2012

 

Kommissionen och Europaparlamentet inrättar ett gemensamt öppenhetsregister för att kasta ljus över dem som försöker påverka EU-politiken
23.06.2011

Stöd till gemensamt lobbyregister för parlamentet och kommissionen

Institutions − 11-05-2011 - 13:40

Plenary sessions