Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Priopæenja za medije

"Revidirani registar transparentnosti – više informacija i poticaja te stroži odnos prema onima koji ne poštuju pravila"
15.04.2014


"Vice-President Maroš Šefčovič: Joint Transparency Register to be stronger and keep its unique scope"
13.12.2013

"Joint Transparency Register to be reinforced and ultimately made mandatory"
16.12.2013

  • PDF document [EN]pdf

"Godišnje izvješće: rast registra transparentnosti za 10 % i najveći broj provjera kvalitete do sada"
29.11.2013

„Registar transparentnosti – dvije godine kasnije” Maroš Šefèoviè potpredsjednik Komisije
15.03.2013

Prvo godišnje izvješæe o registru transparentnosti svjedoèi o uspješnom poèetku i postavlja ciljeve za 2013.
27.11.2012

Registar transparentnosti EU-a: upisano više od 5 000 interesnih skupina u prvoj godini
Opæe institucije − 25.06.2012.

 

Registar transparentnosti slavi svoj prvi roðendan uz više od 5 150 registracija, sudjelovanje Vijeæa i javna savjetovanja
22.06.2012

 

Komisija i Europski parlament pokreæu zajednièki registar transparentnosti kako bi se znalo tko želi utjecati na donošenje politika u EU-u
23.06.2011

 

Zastupnici u EP-u podržali su zajednièki registar za lobiste Parlamenta i Komisije

Institucije − 11.05.2011. - 13:40

Plenarne sjednice