Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Δελτία Τύπου

"Tο αναθεωρημένο Μητρώο Διαφάνειας: περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα κίνητρα, αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν τους κανόνες"
15.04.2014


"Vice-President Maroš Šefčovič: Joint Transparency Register to be stronger and keep its unique scope"
13.12.2013

"Joint Transparency Register to be reinforced and ultimately made mandatory"
16.12.2013

  • PDF document [EN]pdf

"Μητρώο Διαφάνειας: αύξηση των εγγραφών κατά 10% και περισσότερους ελέγχους ποιότητας από ποτέ δείχνει η ετήσια έκθεση"
29.11.2013

"Transparency Register – Two years on". Maroš Šefcovic. Vice-President of the Commission.
15.03.2013

Η πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με το μητρώο διαφάνειας δείχνει μια καλή αρχή και καθορίζει περαιτέρω στόχους για το 2013
27.11.2012

EU Transparency Register: over 5,000 interest groups sign up in first year
General Institutions − 25-06-2012

 

Το μητρώο διαφάνειας εορτάζει την πρώτη του επέτειο με πάνω από 5.150 καταχωρίσεις, δέσμευση του Συμβουλίου και δημόσια διαβούλευση
22.06.2012

 

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιερώνουν το Κοινό Μητρώο Διαφάνειας για να καταστήσουν γνωστούς όλους όσους επιδιώκουν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική
23.06.2011

Εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων: Το EK στηρίζει τη δημιουργία κοινού μητρώου

Institutions − 11-05-2011 - 13:40

Plenary sessions