Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Pravno obvestilo

Register je del prizadevanj za jasnost odnosov z organizacijami in samozaposlenimi, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU. Registracija je prostovoljna in nikakor ne pomeni, da je organizacija z njo pridobila kakršnokoli priznavanje, odobritev ali akreditacijo pri institucijah EU.

Podatke v registru dajo vpisane organizacije, ki so zanje tudi v celoti odgovorne.

Skupni sekretariat registra za preglednost si pridržuje pravico, da iz registra izbriše vsako organizacijo, katere vrednote, namen oziroma dejanja so v nasprotju z načeli Evropske unije, kot jih določata prvi in drugi odstavek člena 6 Pogodbe o Evropski uniji.

Evropske institucije nimajo nadzora in ne morejo biti odgovorne za vsebino zunanjih spletišč, na katera vodijo povezave v registru. Dejstvo, da register vsebuje te povezave, ne pomeni ne odobritve ne jamstva za (i) organizacijo (ali posameznika), ki je odgovorna za urejanje vsebine na teh zunanjih spletiščih, (ii) storitve, ki so oglaševane na njih, (iii) vsebino teh spletišč in (iv) tam izražena mnenja.