Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard

Aviz juridic

Registrul se înscrie în cadrul politicii de transparenţă privind relaţiile cu organizaţiile şi lucrătorii independenţi care se implică în procesul de elaborare şi punere în aplicare a politicilor europene. Înregistrarea se face pe bază voluntară şi nu conferă organizaţiilor înscrise nicio formă de recunoaştere, aprobare sau acreditare de către instituţiile europene.

Informaţiile înscrise în Registru sunt furnizate de către entităţile care se înscriu şi intră doar în responsabilitatea acestora.

Secretariatul comun al Registrului de transparenţă îşi rezervă dreptul de a elimina din Registru orice organizaţie ale cărei valori, scopuri şi/sau acţiuni sunt contrare principiilor UE, prevăzute de Articolele 6(1) şi (2) din Tratatul UE.

Registrul conţine linkuri către site-uri externe asupra cărora instituţiile europene nu deţin niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate. Faptul că aceste linkuri sunt furnizate nu constituie în niciun caz o aprobare sau o garanţie în ceea ce priveşte (i) organizaţia (sau persoana) responsabilă pentru gestionarea sau furnizarea conţinutului acestor site-uri, (ii) serviciile promovate, (iii) conţinutul site-urilor sau (iv) opiniile exprimate în cadul acestora.