Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Informacja prawna

Rejestr jest elementem polityki otwartości w odniesieniu do relacji z organizacjami i samozatrudnionymi osobami zaangażowanymi w opracowywanie i realizację polityki UE. Rejestracja jest dobrowolna i w żadnym wypadku nie należy jej interpretować jako formę uznania, zatwierdzenia lub akredytacji danej organizacji przez instytucje europejskie.

Informacje znajdujące się w rejestrze są przekazywane przez zarejestrowane organizacje, które ponoszą wyłączną odpowiedzialność za te informacje.

Wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości zastrzega sobie prawo do usunięcia z rejestru organizacji, której wartości, cele lub działania są sprzeczne z zasadami UE określonymi w art. 6 ust. 1 i 2 Traktatu UE.

W rejestrze znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, nad którymi instytucje europejskie nie mają żadnej kontroli i za które nie ponoszą odpowiedzialności. Zamieszczenie tych odnośników nie stanowi potwierdzenia ani gwarancji w odniesieniu do: (i) organizacji (lub osoby) odpowiedzialnej za zarządzanie treścią którejkolwiek z tych stron bądź za tworzenie ich treści, (ii) usług reklamowanych na tych stronach, (iii) treści zamieszczanych na tych stronach ani (iv) opinii wyrażanych na tych stronach.