Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Juridische mededeling

Dit register maakt deel uit van het beleid voor meer openheid over de betrekkingen met organisaties en personen die als belangenvertegenwoordiger betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van EU-beleid. Registreren is niet verplicht en betekent ook niet dat de Europese instellingen de betrokken organisaties en personen op enigerlei wijze erkennen, goedkeuren of accrediteren.

Alle informatie in het register is afkomstig van de geregistreerde organisaties en personen zelf. Alleen zij zijn ervoor verantwoordelijk.

Het gezamenlijk secretariaat behoudt zich het recht voor om organisaties en personen uit het register te schrappen als hun waarden, doelstellingen en/of acties strijdig zijn met de EU-beginselen die zijn vastgesteld in artikel 6, leden 1 en 2, van het EU-Verdrag.

Het register bevat links naar externe sites waarop de Europese instellingen geen invloed hebben en waarvoor zij niet aansprakelijk zijn. Het feit dat deze links in het register zijn opgenomen, houdt geen goedkeuring in van (1) de organisatie of persoon die de inhoud van de betrokken site(s) beheert, (2) de diensten die op de site worden aangeboden, (3) de inhoud van de site(s), of (4) standpunten die op de sites worden verkondigd.